Publicerad 1 juli 2021

Avtal med infrastrukturbyggare

Här finns dokument som kan användas som stöd för kommuner och infrastrukturbyggare som vill teckna MBK/geodataavtal.

Dokumentet består av en objektkatalog och ett överföringsformat, så kallat "Kommun GML", samt ett utkast till geodataavtal (normal) med prismodell.

Dokument

Projektbeskrivning nya Geodataavtal med infrastrukturbyggare (PDF) Pdf, 112 kB.

Objektspecifikationen för kommunal storskalig geodata version 1.0 (Excel) Excel, 82 kB.

KommunGML Beskrivning version 1.1 (PDF) Pdf, 238 kB.

KommunGML Schema (XSD)

KommunGML Exempel (Zip) Zip, 4 MB.

Förslag till Geodataavtal (PDF) Pdf, 93 kB.

Förslag till formulär för prismodell (Excel) Excel, 15 kB.

Beskrivning till förslag till formulär för prismodell (Word) Word, 53 kB.

Lantmäteriet Gällande S-nivåer (Excel) Excel, 59 kB.

Resultat av projekt

Dokumenten togs fram inom ett projekt som SKR drev åren 2010–2012 i samarbete med infrastrukturbyggarna. Målet i projektet var att få fram en överenskommelse för infrastrukturbyggarnas användning av kommunalt kartmaterial. Syftet var bland annat effektivare kartleverenser. Dock nådde inte projektet ända fram.

Infrastrukturbyggarna meddelade 2012 att de behöver analysera sina behov av geodata och ajournerade fortsatt förhandlingsarbete.

Informationsansvarig

  • Marianne Leckström
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset