Publicerad 21 oktober 2021

Digitala detaljplaner - systemlösningar och upphandlingsstöd

Ta del av lösningar kring plankarta och planbeskrivning från några systemleverantörer och upphandlingsstöd som tagits fram av Lantmäteriet för att stötta kommunerna i att kravställa detaljplaneinformation.

 

Program från den 24 augusti, Digitala detaljplaner - systemlösningar och upphandlingsstöd

Introduktion

Love Edenborg och Christina Thulin, SKR

Digital detaljplan, upphandlingsstöd för kommuner

Jenny Carlstedt, Sweco

Systemlösningar för plankarta och planbeskrivning- demonstration av systemleverantörerna

Love Edenborg och Christina Thulin, SKR

NIRAS

S-Group Solutions

Sokigo

VA-utveckling

Informationsansvarig

  • Christina Thulin
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset