Publicerad 10 mars 2021
Frågor och svar

Finns det tillfällen där samtycke enligt GDPR bör krävas under en planprocess?

Nej, samtycke ska inte inhämtas. Planprocessen innebär att kommunen utför arbetsuppgifter som är av allmänt intresse och/eller utgör myndighetsutövning varför personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt enligt den betydelse det begreppet har i dataskyddsförordningen.

Informationsansvarig

  • Christina Thulin
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset