Publicerad 30 mars 2021

Våga sätta igång – det finns ingen annan väg än digitalisering

Sollentuna kommun har digitaliserat samtliga 600 detaljplaner som finns i kommunen enligt den standard som utvecklats och utifrån Boverkets planbestämmelsekatalog. Anders Hallmén som är planchef har suttit i den SIS-kommitté som utvecklat standarden på SKR-mandat. Samtliga planer som digitaliserats har även tolkats.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset