Publicerad 30 mars 2021

Noggrant förarbete är A och O

Anela Mahmutovic, planarkitekt och en av två projektledare för Stadsbyggnadskontorets digitaliseringsprojekt, och Emily Lindberg, bygglovshandläggare i Göteborg stad, beskriver förarbetet med att digitalisera detaljplaner. Vad behöver man tänka på? Vad det kostar det? Vilken tid det tar och i vilken omfattning det ska ske?

Det handlar om att undersöka metoder och utvärdera vilka detaljplaner som ska digitaliseras, och vilka resurser som krävs. Ska vi digitalisera befintliga planer eller bara nya?

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset