Publicerad 30 mars 2021

Hur 3D-visualisering skapar tydlighet och bättre beslutsunderlag

I Norrköping används 3D-visualisering för att förenkla kommunikationen. En av visionerna är att samhällsbyggnadsprocessen ska använda 3D- visualisering under hela processen från plan till drift.

Annika Hovberg och Erik Telldén berättar om hur 3D-visualiserings fördelar och hur det förenklar kommunikationen och ger tydligare information av detaljplanerna.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset