Publicerad 30 mars 2021

Standard för digitala detaljplaner

För att detaljplaner ska kunna göras tillgängliga digitalt krävs att de skapas och hanteras på ett enhetligt sätt. Boverket ansvarar för att ta fram föreskrifter för detta och räknar med att detaljplaner som tas fram från och med 1 januari 2022 ska följa denna standard.

Boverket arbetar just nu med föreskrifter som beskriver hur detaljplaner ska tas fram i ett digitalt format. Föreskrifterna är tänkta att omfatta sådant som regleras i 4 kapitlet i plan- och bygglagen, PBL, och kommer att gälla alla detaljplaner som påbörjas från det datum då föreskrifterna börjar gälla. Boverket räknar i dag med att de nya föreskrifterna ska börja gälla den 1 januari 2022.

Digitalisering av äldre detaljplaner inget krav

Boverkets föreskrifter kommer inte att gälla planer som upprättas före det datum föreskrifterna börjar gälla.

Äldre detaljplaner kräver ett antal olika tolkningar som ofta handlar om omfattande insatser. Det uppstår också många frågor kopplade till fastighetsgränsernas giltighet då äldre planer inte är upprättade med samma exakthet som idag och vid en eventuell prövning kvarstår den analoga planen som det rättsligt gällande dokumentet.

Erfarenheter från kommuners arbete med digitala detaljplaner

I en serie filmer får du möta flera kommuner som redan har påbörjat en digitaliseringsprocess.

Erfarenheter från kommuners arbete med digitala detaljplaner

På väg mot en digital samhällsbyggnadsprocess

Samhället ställer allt högre krav på att information ska finnas tillgänglig digitalt. För att det ska kunna bli möjligt måste informationen skapas, struktureras och hanteras på ett enhetligt sätt. Inom samhällsbyggnadsområdet ansvarar Lantmäteriet, tillsammans med Boverket, för att leda arbetet med att ta fram gemensamma principer och riktlinjer. Uppdraget genomförs i samverkan med SKR och Länsstyrelsen.

Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Christina Thulin
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset