Publicerad 10 oktober 2022

Vilka uppgifter har kommunerna inom marknadskontroll?

De uppgifter som kommunerna ska utföra inom marknadskontroll på miljöbalkens område regleras i huvudsak i 2 kapitlet miljötillsynsförordningens och avgränsas där i förhållande till de statliga marknadskontrollmyndigheternas uppgifter. Om en kommunal nämnd har ansvar för tillsynen över en verksamhet enligt 2 kapitlet 31 eller 32 §§ miljötillsynsförordning ska nämnden även ansvara för kontrollen enligt EU:s marknadskontrollförordning utifrån de direktiv och förordningar som räknas upp i bestämmelsen, 2 kapitlet 32 b § miljötillsynsförordningen.

Marknadskontrollen kan vara en del av den tillsyn som kommunerna gör hos dessa verksamhetsutövare och i sådana fall är det viktigt att särskilja de olika regelverken då de t.ex. innehåller olika avgiftsbestämmelser.

Miljötillsynsförordning (2011:13), Riksdagen

Kommunerna har liksom tidigare särskilt ansvar för marknadskontrollen av buller och avgaser från vissa mobila maskiner och visst ansvar för marknadskontroll inom lagen om tobak och liknande produkter. Det regleras särskilt i de lagar och förordningar som gäller på området.

Lag (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner, Riksdagen

Förordning (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner, Riksdagen

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, Riksdagen

Förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter, Riksdagen

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.