Publicerad 10 oktober 2022

Vad ska kommunerna göra inom marknadskontrolluppdraget?

När en kommunal nämnd har ansvar för verksamheten ska den utföra kontroll enligt EU:s marknadskontrollförordning över att kemiska produkter, varor och förpackningar uppfyller krav vid tillhandahållande på marknaden i fråga om utformning, märkning, innehållsförteckning, säkerhetsblad och annan information i vissa specificerade EU-rättsakter, se 2 kapitlet 32 b § i miljötillsynsförordningen och proposition 2021/22:238 Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning – del 2 sidan 197.

Prop. 2021/22:238 Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning – del 2, Regeringen

Vad gäller buller och avgaser från mobila maskiner ansvarar kommunen för kontroll av information om och märkning av mobila maskiner uppfyller gällande krav när dessa saluförs lokalt i kommunen, se 8 a § i förordning (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner.

Förordning (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner, Riksdagen

Kommunens uppgift i fråga marknadskontroll för tobak och liknande produkter regleras i 7 kapitlet lagen om tobak och liknande produkter och 6 kap. i förordningen inom samma område.

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, Riksdagen

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.