Publicerad 10 oktober 2022

Hur mycket förväntas kommunerna arbeta med marknadskontroll?

I propositionen 2021/22:238 Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning – del 2 anges att utifrån inhämtade uppgifter under beredningen av ärendet kan det uppskattas att totala antalet timmar som Sveriges samtliga kommuner lägger ner på kontroll av produkter som omfattas av förteckningen av harmoniserad unionslagstiftning i bilaga I till EU:s marknadskontrollförordning uppskattas till cirka 16 000 timmar per år (sidan 214). Därutöver uppskattas att Sveriges kommuner kommer att behöva lägga cirka 2 600 timmar per år på att rapportera utförda kontroller och resultatet av dessa till ansvariga statliga marknadskontrollmyndigheter. Kommunerna föreslås ersättas för rapporteringskostnaderna via det generella stadsbidraget.

Proposition 2021/22:238 Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning – del 2, Regeringen

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.