Publicerad 14 oktober 2021

Vad innebär det i praktiken om kommunerna saknar rättsligt stöd för sin tillsyn?

Att rättsligt stöd för tillsynen saknas innebär att förelägganden och förbud inte kan meddelas och sanktionsavgifter inte beslutas. Det finns inga hinder mot att informera om regelverk vid tillsynsbesök eller vid förfrågan.

Saknas uppdrag inom ett område kan normalt sett avgift inte heller tas ut. SKR anser att det inte finns anledning att justera fasta tillsynsavgifter för miljöfarliga verksamheter, men att det finns oklarheter kring avgiftsuttag för den kemikalietillsyn och tillsyn av kosmetiska produkter som omfattas av marknadskontrollförordningen.

Kemikalieinspektionen, KEMI, har endast tagit ställning till myndighetens egen behörighet och befogenhet. De kommunala tillsynsmyndigheterna behöver själva ta ställning i frågan och slutligt kan frågan prövas rättsligt i samband med ingripande eller avgiftsuttag.

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset