Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

3. Styrgrupp prioriterar mellan tillsynsområden och branscher

Sker i april år 1.

  1. Prioritera de olika branschernas tillsynsbehov utifrån vad som är viktigast i er kommun. Det finns fördelar med att diskutera prioriteringen i en grupp av tjänstemän då det kan vara svåra beslut att fatta.
  2. Sätt resurserna som behövs för att nå det önskade resultatet, sett över en treårsperiod. Detta görs enklast genom att varje bransch tilldelas en tillsynsfrekvens. Arbetet görs för all tillsyn med hjälp av prioriteringsmatrisen.
  3. Sammanfatta prioriteringarna, så det tydligt framgår hur kontoret resonerat för att komma fram till tillsynsfrekvensen. Det ger en bild av vad kontoret anser är viktigast att utgöra i tillsynen, och vad som är mindre viktigt.

Planeringsmatrisen

Övning: Gör en prioritering

Skriv post it-lappar för alla branscher som ska ha tillsyn och placera dem i respektive ruta i prioriteringsmatrisen. Bedömningen görs utifrån kommunens lokala behov, det vill säga vad som är viktigast i kommunen. Utgå från frågorna:

  • Vilket tillsynsbehov har branschen?
  • Hur ofta behöver vi besöka/ha tillsynsaktiviteter för att nå önskad effekt i tillsynen?

Inga timmar ska ingå i övningen, bara indelning efter branschernas tillsynsbehov.

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.