Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

2. Chef/ledningsgrupp bedömer behovet av tillsyn, noterar politiska mål

Sker i mars år 1.

Chef/ledningsgrupp bedömer behovet av tillsyn för de olika branschernas kartläggning (timmarna)

För att få en uppfattning om vilka tillsynsfrågor som är störst/viktigast att arbeta med inom de olika branscherna kan ni besvara dessa frågor:

  • Hur ser politikens/den ansvarige nämndens lokala mål ut?
  • Vilka är de stora riskerna med den här branschen?

Om ni inte har så mycket kunskap alls om en viss bransch/ett visst tillsynsområde, rekommenderar SKR att ni lyfter bort branschen från återkommande tillsyn och utför sporadisk tillsyn istället.

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.