Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

3. Ge förslag på uppdaterad delegationsordning och taxebilaga 1

Sker i april år 3.

Tjänstemän uppdaterar årligen delegationsordningen i april. Vad är nytt inom myndighetsområdets lagstiftning? Vad är förändrat?

De nya uppdragen måste skrivas in i taxebilaga 1 för att avgift ska kunna tas ut för det, från och med nästa år. Förslag på delegationsordning och taxebilaga 1 ges till chefen. Om ingen ny lagstiftning har tillkommit inom myndighetsområdet behöver delegationsordningen och taxebilaga 1 inte ändras.

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.