Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

1. Förstå taxan och lita på schabloner

Sker i januari-februari år 1.

Börja inte för sent med taxearbetet. Förslaget till färdig taxa bör behandlas i septembernämnden för att den ska kunna börja gälla från 1 januari året därpå.

Börja med att gå igenom SKR:s bilagor med underlag till taxa och avgör om schablonerna stämmer på branschnivå i er kommun. I de allra flesta fall kan ni lita på schablonerna i detta skede. Ha tålamod och ändra så lite som möjligt för att behålla fokus på de stora frågorna och processerna. Det ger utrymme för att jämföra er med andra kommuner kommande år.

Schablontiderna för tillsyn av branscher på A-, B- och IUV-nivå

Schablontiderna för tillsyn av branscher på A-, B- och IUV-nivå ska inte ändras. Staten har satt tillsynsbehovet för de största verksamheterna. SKR har använt samma tid som staten anger för tillsyn av dessa branscher enligt "sin taxa", förordningen för avgifter för prövning och tillsyn (förkortas FAPT). Vänd dig till länsstyrelsen eller annan tillsynsvägledande myndighet om du undrar över det samlade tillsynsbehovet.

Schablontiderna för tillsyn av C-, H- U-, och UH-branscher

Schablontiderna för tillsyn av C-, H- U-, och UH-branscher har arbetats fram av SKR tillsammans med en arbetsgrupp av ett tjugotal kommuner under 2018. Om ni vet att dessa schabloner inte stämmer hos er, ändra dem då år 1 före taxan antas i kommunfullmäktige.

Gör även omvärldsbevakningen under vintern år 1. Lägg till ny lagstiftning i underlagen före taxebilagorna antas i kommunfullmäktige.

Övning 2a om finansiering i tillsynen

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.