Publicerad 18 mars 2021

Övning 2a, finansiera tillsynen

I övning 2a ska ni öva på att finansiera den planerade tillsynen. Ni ska undersöka hur finansieringen förändras om ni ändrar tillsynsfrekvensen.

I den här övningen ser ni ett fiktivt totalbehov (totalt antal timmar) för ett antal branscher. Frekvens 1 betyder besök varje år, 2 betyder vartannat år och 3 betyder vart tredje år. Tillsynstimmarna per år varierar beroende på vilken tillsynsfrekvens ni sätter. Handläggningskostnaden per timme är 1000 kr/h.

Tillsynsfinansiering

Totalbehov per bransch (h/år)

Frekvens (1-3)

Timmar per år (h)

Intäkter (kr/år)

Differens (kr/år)

Förskotts/ efterskottsbetalning

B 600

1

600

600x1000=

600 000


Förskott = fast avgift

C 300

2
Förskott = fast avgift

H 100

2
Förskott = fast avgift

U 1000

2
Efterskott = timavgift

UH 300

3
Efterskott = timavgift

1. Fyll i resten av raderna

Fyll i resten av raderna för de olika branscherna i tabellen.

Tabell finansiera tillsynen (Word) Word, 41 kB.

2. Vad händer om ni ändrar tillsynsfrekvensen

Vad blir differensen i intäkter per år om ni ändrar tillsynsfrekvensen ett steg uppåt eller nedåt?

3. Diskutera i grupp

  • Vad händer om ni inte klarar av att utföra tillsyn som har tillsynsfrekvens 2? Hur påverkar detta planeringen och finansieringen?
  • Hur säkerställer ni resurser för sporadisk tillsyn?
  • Vad blir skillnaden om ni gör tillsyn med förskotts- eller efterskottsbetalning? Hur påverkar valet av finansiering er eventuella tillsynsskuld och budgetunderskott.

4. Diskutera och summera resultatet av övningen

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset