Publicerad 18 mars 2021

Övning 1b, tillsynsfrekvens

I övning 1b ska ni öva på att resurssätta tillsynsbehovet med hjälp av så kallade tillsynsfrekvenser.

Ni på kontoret behöver kunna förklara för politiken och verksamhetsutövare hur ofta man behöver ha tillsyn på olika branscher. Man kan inte göra tillsyn på alla branscher varje år. Det behövs en fördelning över tid. Detta eftersom resurserna alltid är begränsade.

För att nå målet med tillsynen, det vill säga önskat resultat med tillsynen, ska ni utgå dels från tillsynsbehovet, dels från de resurser ni har.

Tillsynsfrekvensen är grunden för tillsynsplanen, där ni beskriver vilken tillsyn ni kommer bedriva år 1, 2 och 3. För att veta vad myndigheten behöver granska respektive år är det bra att dela upp tillsynsbehovet i mindre delar och fördela dessa över de tre åren. Det möjliggör en god tillsynsplanering.

1. Diskutera i grupp

  • Vad är målet/behovet för branscherna, och hur når ni det?
  • Hur ofta måste ni ha tillsyn för att nå målet?
  • När ska ni vara klara för att uppfylla tillsynsbehovet?

För att ta hänsyn till de begränsade resurser ni har, behöver det nu göras en ytterligare prioritering. Det gör ni genom att resurssätta tillsynsbehovet över tid, vilket ger en tillsynsfrekvens. Om det krävs mycket mer resurser än ni har måste ni äska mer pengar, eller ta mer betalt av verksamhetsutövarna.

Nu använder ni resultatet från övning 1a och resurssätter detta. Det ger en tillsynsfrekvens för varje bransch.

2. Arbeta i grupp

  • Resurssätt tillsynsbehovet för alla branscher med styrd tillsyn (placerades i ruta 1). De branscher som har styrd tillsyn har bestämt tillsynsbehov. För branscher på A-, B- och IUV-nivå använder ni då timmarna i SKR:s taxeunderlag (bilaga 2), som redan har fördelade schablontider. Det ger likhet med tillsynsbehovet som staten satt för dessa branscher. För C- och H-branscher anger ni nu en lämplig tillsynsfrekvens, genom att välja om tillsynsbehovet är högt, normalt eller lågt för varje bransch.
  • Resurssätt tillsynsbehovet för alla branscher med behovprioriterad tillsyns (placerades i ruta 2 och 3). Här finns U- och UH-branscherna. För dessa anger ni tillsynsfrekvensen genom att välja om tillsynsbehovet är högt, normalt, lågt eller sporadiskt för varje bransch.
  • De branscher som placerades direkt i ruta 4 tilldelas tillsynsfrekvensen sporadiskt tillsynsbehov. Här hamnar U- och UH-branscher av U och UH som ni bedömer inte behöver återkommande tillsyn, utan tillsyn vid behov.

3. Diskutera och summera resultatet av övningen.

Svaren skrivs in i kolumn 4 i tabellen som finns i övning 1a.

Övning 1a, tillsynsbehov

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.