Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

2. Chef/ledningsgrupp bedömer behovet av tillsyn, noterar politiska mål

Sker i mars år 1.

Chef/ledningsgrupp bedömer behovet av tillsyn för de olika branschernas kartläggning (timmarna)

För att få en uppfattning om vilka tillsynsfrågor som är störst/viktigast att arbeta med inom de olika branscherna kan ni besvara dessa frågor:

  • Hur ser politikens/den ansvarige nämndens lokala mål ut?
  • Vilka är de stora riskerna med den här branschen?

Om ni inte har så mycket kunskap alls om en viss bransch/ett visst tillsynsområde, rekommenderar SKR att ni lyfter bort branschen från återkommande tillsyn och utför sporadisk tillsyn istället.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset