Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

9. Kommunicera ändrade avgifter med verksamhetsutövare

Sker i september-oktober år 2.

Kommunicering sker till verksamhetsutövare där schablontiden (timmarna) har ändrats. Fakturering sker efter kommunicering.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset