Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

6. Besluta om delegationsordning och taxebilaga 1 i nämnd

Sker i september år 2.

Nämnden beslutar om den uppdaterade delegationsordningen och uppdaterade taxebilaga 1 för nästa år.

Taxebilaga 1

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR