Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

4. Jämför resultat och kostnader

I slutet av år 2.

Titta på de övergripande trenderna, hur väl täcks tillsynens kostnader av taxans inkomster? Observera att man inte får ett komplett svar på grund av begränsad erfarenhet, den behovsstyrda taxan har endast använts i ett år.

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR