Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

6. Eventuellt nytt beslut om handläggningskostnad per timme

Sker i september år 3.

Beslut om den nya handläggningskostnaden per timme fattas i kommunfullmäktige i oktober-november.

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR