Publicerad 18 mars 2021

Taxebilaga 1

Taxebilaga 1 gäller avgifter för prövning och anmälan samt viss tillsyn.

Taxebilaga 1 - Avgifter för prövning och anmälan samt viss tillsyn (Excel, nytt fönster) Excel, 89 kB.

  1. Bilagan följer strukturen i förordningen om avgifter för prövning och tillsyn (FAPT) när det gäller rubriknamn och ordningen på kapitlen i miljöbalken. Tillägg av rubriker har gjorts för områden där kommunen har tillsyns-/prövningsansvar men inte staten.
  2. Lagrum anges, uppdaterat till 2018 års lagstiftning.
  3. Avgiftsnivåer har skapats. Detta är ett nytt begrepp i taxebilaga 1. Det finns fyra avgiftsnivåer, som representerar olika komplexitet i olika ärendetyper och tidsåtgång . I excelfilen för taxebilaga 1 anger kommunen sin genomsnittliga tidsåtgång för de fyra avgiftsnivåerna, baserat på egen erfarenhet. Förklaring till avgiftsnivåerna finns i handledningen.
  4. I excelfilen för taxebilaga 1 väljer kommunen om avgiften för olika typer av ärenden ska ha avgiftsnivå, fast avgift eller timavgift.
  5. Avgiftsnivåerna möjliggör jämförelser av processer mellan kommunerna.

Publikationer

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset