Publicerad 18 mars 2021

Taxebilaga 1

Taxebilaga 1 gäller avgifter för prövning och anmälan samt viss tillsyn.

Taxebilaga 1 - Avgifter för prövning och anmälan samt viss tillsyn (Excel, nytt fönster) Excel, 89 kB.

  1. Bilagan följer strukturen i förordningen om avgifter för prövning och tillsyn (FAPT) när det gäller rubriknamn och ordningen på kapitlen i miljöbalken. Tillägg av rubriker har gjorts för områden där kommunen har tillsyns-/prövningsansvar men inte staten.
  2. Lagrum anges, uppdaterat till 2018 års lagstiftning.
  3. Avgiftsnivåer har skapats. Detta är ett nytt begrepp i taxebilaga 1. Det finns fyra avgiftsnivåer, som representerar olika komplexitet i olika ärendetyper och tidsåtgång . I excelfilen för taxebilaga 1 anger kommunen sin genomsnittliga tidsåtgång för de fyra avgiftsnivåerna, baserat på egen erfarenhet. Förklaring till avgiftsnivåerna finns i handledningen.
  4. I excelfilen för taxebilaga 1 väljer kommunen om avgiften för olika typer av ärenden ska ha avgiftsnivå, fast avgift eller timavgift.
  5. Avgiftsnivåerna möjliggör jämförelser av processer mellan kommunerna.

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset