Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

8. Beslut om handläggningskostnad per timme, avgiftsnivåer och taxan i kommunfullmäktige

Sker i september-oktober år 1.

Det är viktigt att beslut sker innan årsskiftet för att undvika problem med fakturering till verksamhetsutövare.

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR