Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

6. Fyll i taxebilaga 1, 2 och 3, ge förslag på avgiftsnivåer

Sker i maj-juni år 1.

Handläggare ger förslag till chefen på våren. Används SKR:s excelfiler för att skapa taxebilaga 1, 2 och 3.

Taxebilaga 1 - avgifter för prövning och anmälan

Taxebilaga 1- Avgifter för prövning och anmälan samt viss tillsyn

Taxebilaga 2 och 3

Taxebilaga 2 och 3

Handledning

En praktisk handledning i hur du arbetar i SKR:s underlag för att skapa kommunens egna taxebilagor. Handledningen ger stöd i hur vanliga beslutsprocesser i samband med arbetet med taxan ser ut och förklarar arbetsgången i Excelfilerna.

Handledning om SKR:s taxeunderlag inom miljöbalkens område, och taxebilagor (PDF)

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset