Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

6. Fyll i taxebilaga 1, 2 och 3, ge förslag på avgiftsnivåer

Sker i maj-juni år 1.

Handläggare ger förslag till chefen på våren. Används SKR:s excelfiler för att skapa taxebilaga 1, 2 och 3.

Taxebilaga 1 - avgifter för prövning och anmälan

Taxebilaga 1- Avgifter för prövning och anmälan samt viss tillsyn

Taxebilaga 2 och 3

Taxebilaga 2 och 3

Handledning

En praktisk handledning i hur du arbetar i SKR:s underlag för att skapa kommunens egna taxebilagor. Handledningen ger stöd i hur vanliga beslutsprocesser i samband med arbetet med taxan ser ut och förklarar arbetsgången i Excelfilerna.

Handledning om SKR:s taxeunderlag inom miljöbalkens område, och taxebilagor (PDF) Pdf, 415 kB.

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR