Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

4. Se över handläggningskostnaden per timme

Sker i maj-juni år 1.

Det är kommunen som beslutar om sina taxor, och över sitt sätt att beräkna handläggningskostnaden per timme. SKR tillhandahåller underlaget, och kommunen beslutar sedan om man vill använda det.

Använd SKR:s excelmall och handledning om hur man räknar ut handläggningskostnad per timme. Det är viktigt att ta med alla kostnader.

Beräkna handläggningskostnad per timme, handledning (PDF)

Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme, MB PBL, april 2015 (Excel)

Illustrationer: Så räknar du ut handläggningskostnaden

  1. Vad kostar myndighetsutövningen (PDF)
  2. Gemensamma kostnader (PDF)
  3. Faktiska handläggningskostnaden (PDF)
  4. Översikt, handläggningskostnad per timme (PDF)

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset