Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

2. Förankra taxan i nämnd och kommunfullmäktige

Sker i mars-april år 1.

Ansvarig chef presenterar taxemodellen och taxeförslaget i nämnden. En bra idé kan vara att nämndpolitikerna bereder taxan i sina partigrupper, för att taxan ska nå acceptans i kommunfullmäktige. Det är viktigt med dialog (chef, nämnd och kommunfullmäktiges representanter) före beslutet i kommunfullmäktige.

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR