Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

10. Förankra, förklara och kommunicera avgifter med verksamhetsutövare

Sker i september-oktober år 1.

Fakturering sker efter kommunicering. Fakturering sker med fördel under den första tertialen nästa år, för verksamhetsutövare med årliga avgifter.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.