Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

Avgifter vid överklaganden

Avgift tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken, eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas. Det framgår redan av 3 § 2 p. i taxeunderlaget och kan sägas bottna i en allmän princip om att ingen ska behöva betala för sin rätt att överklaga.

Informationsansvarig

  • Anna Marcusson
    Förbundsjurist

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset