Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

Ansökan om utdömande av vite

Mark- och miljööverdomstolen har i MÖD 2017:36, ansett att en tillsynsmyndighet inte kan få kostnader för arbete med att upprätta en ansökan om utdömande av vite ersatt med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken. Kostnader för arbete med att ta fram en ansökan om utdömande av vite är enligt MÖD en rättegångskostnad i vitesmålet. I ett sådant mål kan parterna inte få ersättning för sina rättegångskostnader, se 4 kap. 2 § och 5 kap. 1 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar. Vid sådant förhållande kunde nämnden enligt avgörandet inte heller få sin kostnad ersatt med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken.

Informationsansvarig

  • Anna Marcusson
    Förbundsjurist

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset