Publicerad 13 juni 2024

Förändringar av underlag

Sidan innehåller SKR:s förslag till ändringar av underlag till taxor. Det kan till exempel vara förslag på förändrade paragrafer.

Uppdaterad bilaga 2 i SKR:s taxeunderlag

Här hittar du SKR:s uppdaterade underlag, utifrån senaste revideringarna i miljöprövningsförordningen. SKR:s underlag och rekommendationer gäller under förutsättning att kommunen använder SKR:s taxeunderlag inom miljöbalkens område.

SKR:s uppdaterade bilaga 2, 2017-05-19 (Word) Word, 200 kB.

För information om gjorda förändringar finns en kommenterad version av bilaga 2 som är gjord av SKR och Göteborgs stad. Den kommenterade versionen är endast avsedd att vara ett stöd i kommunens arbete.

Kommenterad arbetsversion av bilaga 2, 2017-05-19 (Word) Word, 361 kB.

Viktiga förändringar

Här framgår de viktigaste förändringarna i miljöprövningsförordningen och bilaga 2, enligt SKR:s tolkning.

Viktiga förändringar i bilaga 2, 2017-05-19 (PDF) Pdf, 22 kB.

Så här gör du

Med anledning av förändringarna behöver kommunen göra ett antal saker.

Uppdatera bilaga 2 så här (PDF) Pdf, 82 kB.

Tillsynen under 2017 (PDF) Pdf, 83 kB.

Förändrad miljöprövningsförordning och konsekvenser för taxan inom miljöbalkens område, Cirkulär 17:10

Tidigare förändringar

Växtskyddsmedel och biocidprodukter, 2015

Kosmetiska produkter och tatueringsfärger

Fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen, 2017

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.