Publicerad 18 mars 2021

Äldre underlag

Du kan beställa äldre underlag inom miljöbalkens eller livsmedelslagens område. SKR ger dock ingen vägledning i användningen av dessa äldre versioner.

Beställ genom att fylla i formuläret längst ner på sidan.

Taxa utifrån risk- och erfarenhetsbedömning

Underlaget innehåller delarna: Riskbedömning, erfarenhetsbedömning och premiering, utformning av taxebilaga 1 (avgifter för prövning), taxebilaga 2 (avgiftsklasser) och taxebilaga 3 (riskklassning).

Taxa inom miljöbalkens område, maj 2012 (Word) Word, 1020 kB.

SKR:s uppdaterade bilaga 2, 2017-05-19 (Word) Word, 201 kB.

Hjälpreda för erfarenhetsbedömning och premiering 2016 (PDF) Pdf, 755 kB.

Ändringar, taxebilaga 2

Taxa utifrån risk-, resurs- och erfarenhetsbedömning

  • Version september 2010, miljöbalken (Word)
  • Version med markerade ändringar, 20100930-20120530 (PDF)
  • Version september 2009 (Word)

Äldre beräkningsmallar

  • Miljöfarlig verksamhet, översiktlig riskbedömning, maj 2012 (Excel)
  • Hälsoskydd, översiktlig riskbedömning, maj 2012 (Excel)
  • Timavgift, miljöbalken, version 2012-05-30 (Excel)
  • Årlig avgift, miljöfarlig verksamhet, version 2012-05-30 (Excel)
  • Årlig avgift, hälsoskydd, version 2012-05-30 (Excel)
  • Arbetstid och fördelning av arbetsuppgifter, version 2008-09-30 (Excel)

Livsmedel

Äldre beräkningsmallar

  • Beräkning av timavgift, juni 2011 (Excel)

Beställning av äldre underlag
Publikationer

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset