Publicerad 16 april 2021
Frågor och svar

Frågor om årlig kontrollavgift enligt § 9

I 9 § står det bl.a. att vid kontroll under det kalenderår som registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i efterskott. Är detta nytt i underlaget?

Ja, det är en nyhet jämfört med underlaget från 2013, men har tillämpats av många kommuner. Fast årlig avgift tas ut för anläggningar som är registrerade vid årets början. För verksamheter som tillkommer under året föreslår vi tillämpning av fakturering i efterskott (timavgift). Anledningen är att det är svårt att sätta schablon på nya verksamheter, särskilt när verksamheter anmäler sig sent på året. Förut tillämpade kommuner istället höjning och sänkning av den fasta avgiften. Det går bra att även fortsättningsvis tillämpa fast avgift.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset