Publicerad 9 april 2021

Taxaunderlag, livsmedel

Här har vi samlat material som berör taxa för kommunal livsmedelskontroll. Materialet är ett stöd för de förvaltningar som ansvarar för livsmedelskontrollen.

Underlagen har anpassats till den nya EU-förordningen om offentlig kontroll inom livsmedelskedjan som trädde i kraft 14 december 2019. Underlagen måste anpassas till den aktuella kommunens förutsättningar innan de antas.

Taxebestämmelser

Taxebestämmelser antas av kommunfullmäktige och ligger till grund för enskilda beslut om avgifter i enlighet med livsmedelslagstiftningen.

Underlag för utformning av taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen (PDF) Pdf, 126 kB.

Svar på vanliga frågor om taxabestämmelserna

Delegationsordning

Delegationsordningen antas av nämnden och anger när beslutanderätten har delegerats i olika typer av ärenden.

Underlag för delegationsordning inom livsmedelsområdet (PDF) Pdf, 183 kB.

Beräkningsmall

Underlag för att beräkna handläggningskostnaden per timme inom livsmedelskontrollen.

Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme, april 2015 (PDF) Pdf, 302 kB.

Beräkning av handläggningskostnad per timme livsmedelskontroll, april 2015 (Excel, nytt fönster) Excel, 899 kB.

Ni som känner er mer bekväma med att använda SKR:s äldre excelmallar för att räkna ut handläggningskostnad per timme (timavgift) kan göra det. Dessa underlag hittar du på sidan Äldre underlag. Tänk på att oavsett vilken mall ni använder så ska den anpassas till era lokala förutsättningar.

Äldre underlag

Framtida justeringar i underlaget

SKR har för avsikt att under 2021 ta fram nya underlag och vägledning för kommunernas finansiering av livsmedelskontrollen. Arbetet sker i nära samarbete med de kommuner som ingår i SNOL:s arbetsgrupp för finansiering.

Hösten 2021 lanseras nya taxebestämmelser, en uppdaterad beräkningsmall för handläggningskostnader och vägledning hur underlagen används.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset