Publicerad 10 maj 2021

Webbmöte om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen – läget inför sommaren 2021

Välkomen till Tillsyn & Taxor den 20 maj då vi fokuserar på lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och hur läget ser ut inför sommaren 2021.

Tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm och Folkhälsomyndigheten (preliminärt) går vi kort igenom regelverket, vilka ändringar vi ser framåt i anslutning till öppnande av samhället, tillsynsvägledningsfrågor samt en översikt av några avgörande som hanterats av förvaltningsdomstol (löpande vite, dansförbud och avgränsning från handelsplats).

Tillsyn och taxor: Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen – läget inför sommaren 2021

Informationsansvarig

  • Andreas Hagnell
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.