Publicerad 12 april 2023

Taxedagarna 2023 – att våga gå framåt

Välkommen till årets Taxedagar – mötesplatsen för såväl miljö- och hälsoskyddschefer inspektörer som arbetar med planering och budgetering. Temat för årets digitala upplaga, den 3–4 maj, är att våga gå framåt.

Anmälan och detaljerat program

Taxedagarna 2023 äger rum under två halvdagar den 3–4 maj. Den första dagen ägnas åt diskussioner kring att gå över till efterhandsdebitering för finansiering inom miljöbalken. SKR berättar om vilka beslut som behövs och pratar tillsynskulder.

Under dag 2 presenteras tankar om utveckling av behovsutredningsmodellen. Hur skulle ett nytt koncept kunna se ut? Ta chansen berätta vad ni tycker om SKR:s idéer.

Till sist så är det under taxedagarna vi presenterar färska data från den tillsynsenkät som nyligen skickades ut. Vilka förändringar har skett? Finns det skillnader i hur vi finansierar tillsynen och vilka trender kan vi se?

Var med på årets taxedagar och hjälp oss våga gå framåt!

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.