Publicerad 14 december 2022

Ta del av klimatarbetet i kommuner och regioner

Kommuner och regioner har en nyckelroll i Sveriges klimatomställning och genomför ett viktigt arbete inom flera områden.

Lärande exempel, klimat

SKR har tagit fram ett antal lärande exempel på klimatområdet. Exemplen visar på viktiga insatser och ska ses som ett stöd och inspiration till andra kommuner och regioner i sitt arbete.

Genom politiska prioriteringar bidrar kommuner och regioner både till att minska de egna verksamheternas utsläpp men även samhällets, genom till exempel planläggning av mark, bebyggelse och infrastruktur. Förutom kommuner och regioners viktiga roll som verksamhetsutövare är kommuner och regioner viktiga samhällsaktörer som genom samverkan kan bidra till att stödja näringslivets och medborgarnas gröna omställning.

Insatser inom fem olika temaområden

Många insatser behöver skalas upp och mycket går att lära från kommuner och regioner som ligger i framkant. Exemplen presenteras inom områdena:

  • Styrning och ledning,
  • Egen verksamhet,
  • Bygga samhälle och
  • Underlätta näringslivets omställning
  • Underlätta medborgarnas omställning

Seminarieserie om lärande exempel våren 2023

SKR kommer även hålla en seminarieserie kring lärande exempel. Det första tillfället är 10 februari på temat Styrning och ledning för klimat och hållbar utveckling. Efterföljande tillfällen är den 17 mars respektive 21 april.

Anmälan och mer information, Styrning och ledning för klimat och hållbar utveckling, 10 februari

Informationsansvarig

  • Victoria Kalén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.