Publicerad 21 maj 2021

Ta del av diskussionerna som fördes vid miljöstrategträffen den 20 maj 2021.

Dokumentation från miljöstrategträffen med tema Agenda 2030 och miljönyckeltal.

Henrik Carlsen från SEI berättade om arbetet med ett metodstöd för att systematiskt kunna analysera och hantera synergier och kritiska avvägningar i implementeringen av Agenda 2030.

Samstämmighet för Agenda 2030 Pdf, 3 MB.

Maria Price från RKA informerade om de miljönyckeltal som finns publicerade på Kolada.se under Jämföraren sedan årsskiftet.

Miljönyckeltal Agenda 2030, Kolada

Minnesanteckningar från gruppsamtalen

Erfarenheter och önskemål kring båda punkterna diskuterades i grupp.

Vilka synergier ser vi i vårt arbete med Agenda 2030? Pdf, 424 kB.

Vilka användbara erfarenheter har vi av att jobba med nyckeltal? Hur skulle vi vilja göra? Pdf, 414 kB.

Informationsansvarig

  • Andreas Hagnell
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR