Publicerad 22 september 2021

Ny vägledning för taxesättning inom livsmedelskontrollen

SKR har tagit fram ett nytt underlag för taxesättning inom livsmedelskontrollen.

Underlag för taxesättning inom livsmedelskontrollen, webbrapport

Den nya webbrapporten "Underlag för taxesättning inom livsmedelskontrollen" är en vägledande rapport som bland annat innehåller en bakgrund om rättsliga utgångspunkter, information om överväganden som SKR gjort och beskriver administrativa rutiner.

SKR:s samlade material om taxa för kommunal livsmedelskontroll

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.