Publicerad 22 september 2021

Ny vägledning för taxesättning inom livsmedelskontrollen

SKR har tagit fram ett nytt underlag för taxesättning inom livsmedelskontrollen.

Underlag för taxesättning inom livsmedelskontrollen, webbrapport

Den nya webbrapporten "Underlag för taxesättning inom livsmedelskontrollen" är en vägledande rapport som bland annat innehåller en bakgrund om rättsliga utgångspunkter, information om överväganden som SKR gjort och beskriver administrativa rutiner.

SKR:s samlade material om taxa för kommunal livsmedelskontroll

Informationsansvarig

  • Maja Högvik
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset