Publicerad 13 januari 2022

Ny delegationsordning för miljönämndernas verksamhet

SKR har tagit fram ett uppdaterat underlag för delegationsordning för miljönämndernas verksamhet. Det innehåller ett flertal uppdateringar i förhållande till tidigare underlag.

Underlag för delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnderna

Nu finns ett uppdaterat underlag för delegationsordning för de regelverk som kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder ofta ansvarar för. Det nya underlaget ersätter därmed cirkulär 12:53.

Underlaget tar hänsyn till lagstiftningsändringar som genomförts efter att tidigare underlag tagits fram. Det är inte ett normalförslag utan behöver anpassas till den enskilda kommunen. Den nya uppdateringen innehåller viktig information om bland annat förutsättningarna för att delegera olika typer av beslut och ett underlag för delegationsordning med olika beslutspunkter.

Presentation av underlaget på webbmöte den 28 januari

Vid ett extrainsatt "Tillsyn och taxor", fredagen den 28 januari klockan 09–10, kommer underlaget och vilka frågor som särskilt varit föremål för överväganden att presenteras. Under mötet finns även möjlighet att ställa frågor och kommentera underlaget.

Tillsyn och taxor

Informationsansvarig

  • Anna Marcusson
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR