Publicerad 2 juni 2022

Möt beredningen för hållbar omställning

Kom och ta del av SKR:s arbete för hållbar omställning på Mötesplats samhällsbyggande.

Konferensen går av stapeln den 20-21 juni i Stockholm. Det kommer att finnas flera seminarier för dig som är intresserad av hållbar utveckling och ämnen kopplade till dagens och framtidens samhällsutmaningar. SKR:s ordförande i programberedningen för hållbar omställning, Linda Larsson, kommer att finnas på plats.

Beredningen har startat sitt arbete med att prioritera insatser kring villkoren för klimatanpassning, hållbart samhällsbyggande, transporter och cirkulär ekonomi. Fram till våren 2023 ska man ta fram förslag till hur kommuner och regioner ska få bättre förutsättningar för sitt arbete med både klimatanpassning och minskad klimatpåverkan.

–Samverkan och flernivåstyre ser vi som avgörande förutsättningar för omställningen, säger Linda Larsson, beredningens ordförande och oppositionsråd Karlstad. Vi i beredningen har valt att träffa flera viktiga aktörer och pågående initiativ. Exempelvis Klimatkommunerna, Viable Cities, Fossilfritt Sverige, Glokala Sverige och Småkom.

På sin första resa besökte programberedningen Norrköping, Linköping, Malmö och Lomma kommun, kring klimatanpassning, hållbart samhällsbyggande och transporter. Exempelvis blev det tydligt hur viktigt det är att samverka med akademin kring att utveckla metoder och standardlösningar för klimatanpassning för både egna fastigheter och hela grannskap. Vid sin resa till Västra Götaland diskuterades särskilt regionens roll i omställningsarbetet och kommunernas klimatlöften. Med Göteborg stad belystes klimatanpassningsåtgärder och förutsättningar för kraftfull omställning i samarbete med näringslivet. I sitt arbete med hållbar konsumtion har Vårgårda kommun satsat på hållbara textilier och återanvändning inom äldreomsorg och skola, som del av ett framgångsrikt arbetsmarknadsprojekt.

Mötesplats samhällsbyggande den 20-21 juni

Programberedning för hållbar omställning

Informationsansvarig

  • Kerstin Blom Bokliden
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR