Publicerad 24 september 2021

Kostsamma åtgärder för kommunernas klimatanpassning

Regeringen har i budgetpropositionen föreslagit en ökning av anslaget till stöd för kommunernas klimatanpassning. Ett nödvändigt tillskott, men långt ifrån tillräckligt.

− Det är osäkert vad stödet kommer räcka till. Förebyggande åtgärder av det här slaget är väldigt kostsamma och ska till 40 procent finansieras av kommunen. Med en kommunal ekonomi som är ansträngd och ska finansiera andra centrala samhällsfunktioner som skola och äldreomsorg är risken att åtgärderna inte genomförs i önskvärd takt, säger Ann-Sofie Eriksson, sektionschef på SKR.

Välkommet tillskott – men ytterligare stöd behövs

För att stärka kommunernas förebyggande arbete mot naturolyckor ökar anslaget i regeringens budget för kommande år med 497 miljoner kronor till ett anvisat anslag om totalt 521 miljoner kronor för 2022. SKR anser att det höjda anslaget är ett välkomnat tillskott för kommunerna i deras arbete med förebyggande åtgärder inom befintlig bebyggelse, men att ytterligare stöd behövs. Många kommuner har stora utmaningar inom sitt klimatanpassningsarbete med ett föränderligt klimat och förändrade prognoser.

− SKR ser att det behövs en samfinansieringslösning mellan stat, kommun och privata fastighetsägare för att klara kraven på klimatanpassningen på lång sikt, säger Ann-Sofie Eriksson.

Informationsansvarig

  • Ann-Sofie Eriksson
    Tf Avdelningschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.