Publicerad 15 mars 2021

Energiprestanda under byggprocessen

SKR har under 2019 arbetat med sex regionala nätverk i ett Lågan-projekt för att ta fram vägledning för att nya byggnader ska klara kraven på energiprestanda.

SKR har med hjälp av Sveby tagit fram ett förslag till formulär för en mer standardiserad och överskådlig presentation för att följa upp beräknad energiprestanda under bygglovsprocessen, till stöd för både kommuner och byggherrar. Förslaget har diskuterats med entreprenörer, konsulter och kommuner vid workshops på SKR under 2018-2019. Det tillhörande Lågan-projektet har syftat till ett anpassat och mer likartat arbetssätt i byggprocessen enligt PBL.

Mallen för att följa upp energiprestandan kan användas som stöd för dialogen med byggherrar, efter anpassning för justeringar i BBR. För en nästa fas är tanken att underlätta granskningen för kommuner och byggherrar genom att integrera den med energiberäkningsprogram för en standardiserad presentation av energidata. Det fortsatta arbetet är dock parkerat tills vidare, efter avslag för ett Lågan-projekt på temat.

Bättre koll viktigt för både resultat och konkurrens

Att kunna bygga energieffektivt blir allt viktigare i takt med att byggregler och krav i certifieringssystem skärps, även för att främja en seriös konkurrens. Flera rapporter visar att i cirka 40 procent av fallen stämmer inte den uppmätta energiklassen med den projekterade.

Energihjälpen – formulär för granskning och verifiering av beräknad energiprestanda för byggnader (PDF) Pdf, 214 kB.

Lågan – för energieffektiva byggander

Slutrapport från Lågan-projektet om Vägledning för energi i byggprocessen, oktober 2019, Lågan

Informationsansvarig

  • Andreas Hagnell
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR