Publicerad 12 augusti 2021

Ny skrift om gränsdragning för kommuner och regioner

I denna skrift kan du läsa om grunderna för gränsdragningen och resonemanget kring var ansvaret ska ligga när det gäller föremål i en lokal.

En gränsdragningslista används för att ta reda på vilka föremål i en lokal som ska bekostas av hyresvärden respektive hyresgästen. Vår förhoppning är att denna lista ska utgöra ett bra stöd för dig som arbetar med gränsdragningslistor.

Skriften finns att hämta i SKR:s webbutik. Som bilaga finns även en bruttolista i form av ett excelblad.

Gränsdragningslista för kommuner och regioner, SKR:s webbutik

Informationsansvarig

  • Bo Baudin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR