Publicerad 24 mars 2021

Miljö, energi och klimat

Våra medlemmar arbetar aktivt med att minska den negativa påverkan som deras fastighetsverksamhet har på miljön. SKR bidrar med expertstöd i olika frågor och arrangerar konferenser och seminarier. Vi driver också forsknings- och utvecklingsprojekt.

Hanteringen av miljö-, energi- och klimatfrågor är avgörande för hur samhället kommer att utvecklas. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Att bygga och förvalta offentliga lokaler både klimatsmart och energisnålt är en stor utmaning för våra medlemmar.

SKR står bakom Fossilfritt Sveriges färdplaner

SKR:s styrelse har fattat beslut om att ställa sig bakom mål, inriktningar och uppmaningar i färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft inom bygg- och anläggningssektorn respektive uppvärmningsbranschen. Initiativen är en del av Fossilfritt Sverige inom vilket 13 färdplaner tagits fram.

Färdplan: Bygg- och anläggningssektorn, Fossilfritt Sverige

Färdplan: Uppvärmningsbranschen, Fossilfritt Sverige

Publikationer

Informationsansvarig

  • Saija Thacker
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset