Publicerad 11 mars 2021

Strategisk lokalresursplanering

Kommuner, regioner och staten äger tillsammans cirka 90 miljoner kvadratmeter lokalyta. Årligen används det stora mängder energi för uppvärmning och drift av dessa ytor. Enligt EU har den offentliga sektorn en viktig uppgift som föregångare i att genomföra samhällets energi- och miljömål.

En stor del av statens, kommunernas och regionernas lokaler är byggda före 1980. Många är omoderna och dåligt anpassade till dagens och framtida verksamhetsbehov. Generellt har de också en högre genomsnittlig energianvändning än senare byggda lokaler. Som fastighetsägare ställs man inför valet att renovera eller bygga nytt. Båda alternativen handlar om stora investeringar som binder upp kapital för en lång tid.

Publikationer

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Informationsansvarig

  • Felix Krause
    Programansvarig

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset