Publicerad 29 maj 2023

Nätverk för lokalstrateger

Nätverk för kommunernas och regionernas tjänstepersoner som arbetar med lokalstrategiska frågor för att underlätta erfarenhetsutbyte och omvärldsspaning.

Sveriges Kommuner och Regioner har tillsammans med Madeleine Bergström, Linköpings kommun, och Henrik Nygren, Malmö stad, startat ett nätverk för kommunernas tjänstepersoner som arbetar med lokalstrategiska frågor för att underlätta erfarenhetsutbyten och omvärldsspaning.

Efter en testperiod 2020-2021 fortsätter SKR att driva nätverket under 2022-2023. Därefter utvärderas nätverket av medlemmarna och SKR på nytt.

Nytt från år 2022 är att nätverket även öppnas för lokalstrateger från regionerna.

Samarbetsyta och digitala möten

En digital plattform för delning av dokument och med en ”chatt-funktion” är tillgänglig exklusivt för nätverkets medlemmar. Nätverkets medlemmar bjuds in till tre digitala nätverksmöten under 2023:

  • 21 augusti 2023 kl 10-11
  • 14 september 2023 kl 9-12
  • 23 november 2023 kl 9-12

Teman för dessa träffar bestäms av nätverkets planeringsgrupp utifrån medlemmarnas önskemål.

Avgift

Medlemskapet i nätverket för lokalstrateger kostar 1 000 kronor (exklusive moms) per deltagare och år från 2022.

Medlemskapet är personligt, men kan överlåtas till en kollega.

Anmälan

Välkommen att bli medlem i nätverket!
Anmälan till nätverket för kommunernas lokalstrateger

Frågor

Om nätverket för lokalstrateger - Frågor besvaras av Fredrik Johansson.

Informationsansvarig

  • Fredrik Johansson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.