Publicerad 27 september 2021

Nätverk för kommunernas lokalstrateger

Nytt nätverk för kommunernas tjänstepersoner som arbetar med lokalstrategiska frågor för att underlätta erfarenhetsutbyte och omvärldsspaning.

Sveriges Kommuner och Regioner har tillsammans med Madeleine Bergström, Linköpings kommun, och Henrik Nygren, Malmö stad, startat ett nätverk för kommunernas tjänstepersoner som arbetar med lokalstrategiska frågor för att underlätta erfarenhetsutbyten och omvärldsspaning.

Nätverket arrangeras under testperioden oktober 2020–december 2021 för att därefter utvärderas av nätverkets medlemmar.

Samarbetsyta och digitala möten

En digital plattform för delning av dokument och med en ”chatt-funktion” är tillgänglig exklusivt för nätverkets medlemmar. Nätverkets medlemmar bjuds in till tre digitala nätverksmöten: den 19 november 2020, den 22 april 2021 och ett tredje nätverksmöte under hösten 2021.

Avgiftsfritt för medlemmar i FoU-fonden

Medlemskapet i nätverket är avgiftsfritt 2020-2021 för de kommuner som är betalande medlemmar i SKR:s FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor, för upp till två personer.

Övriga kommuner välkomnas både till FoU-fonden och till nätverket. Medlemskapet i nätverket för kommunernas lokalstrateger kostar 500 kronor exklusive moms för 2020 per kommunrepresentant och 1 000 kronor exklusive moms för 2021 per kommunrepresentant.

Medlemskapet är personligt, men kan överlåtas till en kollega.

Anmälan

Välkommen att bli medlem i nätverket!
Anmälan till nätverket för kommunernas lokalstrateger

Frågor

Om nätverket för lokalstrateger - Frågor besvaras av Josefin Sturesson och Fredrik Johansson.

Om FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor – Frågor besvaras av Bo Baudin.

Information om SKR:s FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor

Förteckning över medlemskommuner i FoU-fonden (PDF) Pdf, 159 kB.

Medlemskap i FoU-fonden kostar 60 öre per kommuninvånare och år.

Anmälan för medlemskap i SKR:s FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor

Informationsansvarig

  • Fredrik Johansson
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset