Publicerad 25 oktober 2021

FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor

FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor, även kallad Kommunfonden, jobbar för att stödja och inspirera fondmedlemmarnas arbete med att utveckla kostnadseffektiva och ändamålsenliga lokaler för skola, vård och omsorg.

Fonden genomför årligen ett antal FoU-projekt som resulterar i exempelvis skrifter, rapporter, filmer och arrangemang. Dessa riktar sig till beslutsfattare och tjänstepersoner inom kommunala fastighets- och lokalförvaltningar och bolag men även brukare och hyresgäster kan ha nytta av projektresultaten. Målet med arbetet är att analysera utmaningar, sprida de bästa exemplen och att presentera framåtblickande lösningar. Allt för att utveckla den strategiska lokalförsörjningen och fastighetsförvaltningen.

Aktuella forsknings- och utvecklingsprojekt

Verksamhetsplan 2021, FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor (PDF) Pdf, 181 kB.

Verksamhetsuppföljning 2020, FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor (PDF) Pdf, 208 kB.

Bli medlem!

Medlemsansökan till FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor

Är din kommun medlem? Om inte – bli det idag! Alla kommuner kan gå med i fonden och vi tar reda på vilka frågor som är aktuella hos just dig. Varje vår arrangerar vi den medlemsexklusiva konferensen Branschdagarna och som medlem kan du även delta i FoU-projekt och påverka kommande initiativ.

Dessa är medlemmar

I dag är drygt hälften av landets kommuner med och bidrar till fondens arbete genom att betala en medlemsavgift samt medverka i utvecklingsprojekt. Som medlem har din kommun möjlighet att vara med och påverka fondens verksamhet.

Förteckning över medlemmar (PDF) Pdf, 159 kB.

SKR:s nätverk för kommunernas lokalstrateger

De kommuner som är medlemmar i FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor erbjuds att ingå i nätverket för kommunernas lokalstrateger under testperioden oktober 2020 – december 2021 med upp till två platser utan extra avgift. Syftet med nätverket är att stödja erfarenhetsutbyten och gemensam omvärldsspaning.

SKR:s nätverk för kommunernas lokalstrateger

Fondens styrning och organisation

Fonden har en styrelse som fattar beslut om vilka satsningar fonden ska genomföra.

Styrelsen består av tolv ledamöter som tillsammans representerar de betalande medlemskommunerna. Minst två ledamöter är förtroendevalda och minst två representerar verksamheterna som använder lokalerna. Handläggare på SKR deltar på styrelsens möten.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Saija Thacker
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset