Publicerad 12 april 2021

Aktuella FoU-projekt

SKR:s utvecklingsarbete på fastighetsområdet finansieras av tre fonder. Här är en sammanställnining av aktuella forsknings- och utvecklingsprojekt gällande fastighetsfrågor.

De tre fonderna för forskning och utveckling finansierar utvecklingsprojekt och vissa forskningsprojekt, där målsättningen är att ge kunskap, inspiration och möjlighet till utbyte av erfarenheter.

Respektive fonds styrelse tar beslut om vilka projekt som ska genomföras.

Merparten av arbetet bedrivs i projektform tillsammans med medlemmarna. Kunskapen från projekten presenteras ofta i en skrift, under en konferens eller i form av utbildning. På så sätt blir kunskapen användbar i praktiken.

Sammanställning av FoU-fondernas projekt

Fou-fonden för kommunernas fastighetsfrågor

Lokalförsörjningsprocesser

Projektledare: Felix Krause
Projektskede: Projektarbetet pågår

Stöd för implementering av effektivare granskningsprocess

Projektledare: Bo Baudin
Projektskede: Projektarbetet pågår

Test LCA-verktyg och bidrag till framtida klimatdeklarationer av byggnader

Projektledare: Saija Thacker
Projektskede: Projektarbetet pågår

Högskolan i Gävle: Forskningsstudie om lärmiljöer i två grundskolor

Projektledare: Felix Krause
Projektskede: Projektarbetet pågår

Högskolan i Gävle: Forskningsstudie om lärmiljöer i tre förskolor Delstudie 1

Projektledare: Felix Krause
Projektskede: Projektarbetet pågår

Fler kommuner som medlemmar i FoU-fonden

Projektledare: Josefin Sturesson
Projektskede: Projektarbetet pågår

Chalmers Centrum för vårdens arkitektur: Pilotstudie – Kommunernas verksamhetslokaler och särskilda boenden kopplat till Nära Vård

Projektledare: Felix Krause
Projektskede: Projektarbetet pågår

Normativ vägledning för systematiskt informationssäkerhetsarbete – fastighetsperspektivet

Projektledare: Bo Baudin
Projektskede: Projektarbetet pågår

Fastighetsrådet, FoU-fonden för regionernas fastighetsfrågor

Aktörsnätverket för vårdens byggda miljöer

Projektledare: Josefin Sturesson
Projektskede: Projektarbetet pågår

Chalmers Centrum för vårdens arkitektur (CVA)

Projektledare: Saija Thacker
Projektskede: Projektarbetet pågår

Regionernas investeringar i vårdbyggnader

Projektledare: Peter Haglund
Projektskede: Skriftproduktion

Nyckeltalsnätverk

Projektledare: Felix Krause
Projektskede: Nätverksmöten

Regionernas kunskapsnav på offengligafastigheter

www.offentligafastigheter.se

Projektledare: Josefin Sturesson
Projektskede: Projektarbetet pågår

Säkerhet och trygghet i sjukhuslokaler

Projektledare: Saija Thacker
Projektskede: Projektarbetet pågår

Projektsamarbete FoU-fonderna för kommunernas och regionernas fastigheter

Uppdatering av gränsdragningslistorna för kommuner respektive regioner

Projektledare: Bo Baudin
Projektskede: Projektarbetet pågår

FoU-fonden Offentliga fastigheter

Klimatanpassning

Projektledare: Peter Haglund
Projektskede: Skriftproduktion

LCA och LCC i beslut

Projektledare: Selda Taner
Projektskede: Projektarbetet pågår

Fastighetssystem – säkerhets- och informationssäkerhetskrav, risker och åtgärder

Projektledare: Bo Baudin
Projektskede: Beslutat

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset